Yazılar

Yazılar

Askerlik Hatıraları

Bendeniz 28579958508 Kimlik No.lu ve Sarıyer Vergi Dairesinin 6170010566 Vergi Numaralı T.C. Vatandaşı Ahmet Efendiyim. Ülkemizde Hristiyanlar’da olduğu gibi kilise kaydı tutulmadığı için Sünnet Sıra No. mu bilemiyorum.

Aconcagua

Ateşli bir grip geçirmekte olan sevgili liderimiz Ertuğrul ile İstanbul – Madrid – Santiago de Chile üzerinden yirmi üç buçuk saatlik bir uçak yolculuğu sonunda Arjantin’deki Mendoza şehrine intikal ettik.